Algemene voorwaarden

 • Voorwaarden sparen binnen de Lekker onderweg app.

  Actievoorwaarden spaaractie via “Lekker Onderweg App” van NS Stations Retailbedrijf B.V.

  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie via de ”Lekker Onderweg App” voor het digitaal sparen van spaarzegels voor een gratis product bij Kiosk, StationsHuiskamer en Julia’s van NS (de “Actie”) en wordt georganiseerd door NS Stations Retailbedrijf B.V., gevestigd i/d Katreinetoren, Stationshal 17, 3500 GM Utrecht (“NS”).

  Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande actievoorwaarden.

   

  Deelname aan de Actie en digitaal sparen

   

  1. Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk door de Lekker Onderweg App te downloaden met een mobiele smartphone via de App Store of Google Play Store. Met de app kan digitaal gespaard worden voor een gratis consumptie bij één van de stationsformules (Kiosk, StationsHuiskamer en Julia’s) van NS. De minimale systeemvereisten van de mobiele smartphone dient te voldoen aan: Android 5.0 of hoger en iOS 11 of hoger, vanaf een iPhone 5S of nieuwer.
  2. Spaarzegels kunnen gespaard worden door het scannen van de QR-code in de Lekker Onderweg App.  De Lekker Onderweg App dient voor de betaling gescand te worden. Bij aankoop van onderstaande betaalde producten kan voor elk product een spaarzegel worden ontvangen en daarmee digitaal worden gespaard voor een gratis product van de betreffende actie:
   Kiosk: Warme dranken, Croissants en Kiosk Verse Sappen Smoothies van het Kiosk merk
   * Alle sappen en smoothies van andere merken dan “Kiosk” zijn uitgezonderd.
   StationsHuiskamer: Warme dranken, Croissants en Vers belegde broodjes**
   ** Alle voorverpakte broodjes uit de koeling zijn uitgezonderd.
   Julia’s: Warme dranken, Croissants en Pasta’s
   Voor alle producten geldt dat er voor losse toevoegingen zoals toppings, extra shots en saus met een meerprijs, geen aparte spaarzegel wordt gegeven. Ook zijn deze toevoegingen niet gratis wanneer een 7e product gratis wordt verstrekt.
  3. Iedere aankoop van één van bovenstaande producten levert één spaarzegel op (ook als er meerdere producten worden gekocht in één transactie), met uitzondering van het zevende gratis product.
  4. Wanneer het niet mogelijk is geweest om bij aankoop de QR-code te (laten) scannen dan kan er geen spaarzegel worden bijgeschreven op de digitale spaarkaart app. QR-codes worden niet met terugwerkende kracht gescand voor aankopen die bij voorgaande transacties zijn gedaan.
  5. De Lekker Onderweg App kan gebruikt worden bij de kassa in alle winkels van Kiosk, StationsHuiskamer en Julia’s. De Lekker Onderweg App kan niet gebruikt worden bij aankopen die gedaan worden bij de bestelzuil van Julia’s of bij bezorgdiensten.
  6. De spaarzegels vertegenwoordigen geen waarde en kunnen alleen gebruikt worden om te sparen voor een gratis product.
  7. Bij het verwijderen van de app zullen alle gespaarde spaarzegels en een eventueel tegoed aan volle spaarkaarten vervallen. Gespaarde spaarzegels of volle spaarkaarten kunnen niet worden overgedragen aan andere spaarders of andere/ nieuwe mobiele smartphones.
  8. NS Personeel met een kortingspas (bijvoorbeeld Pauzepas of NS Retailpas) is uitgesloten van deelname.

   

  Verzilveren van een volle spaarkaart

   

  1. Om een product gratis te ontvangen dienen er zes spaarzegels gespaard te worden. De zevende aankoop van het gespaarde product zal gratis zijn bij het scannen van de QR-code in de Lekker Onderweg App. Na het ontvangen van het gratis product zal de betreffende spaarkaart automatisch leeg zijn en kan er opnieuw gespaard worden. Een volle spaarkaart kan slechts één keer verzilverd worden. Voor het gratis ontvangen product bij de zevende aankoop wordt geen spaarzegel gespaard.

   

  Aansprakelijkheid NS

   

  1. NS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig is of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen NS niet worden tegengeworpen, noch enige verplichting en/of aansprakelijkheid voor NS doen ontstaan.
  2. NS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdend met deze actie.

   

  Privacy

   

  1. De Lekker Onderweg App is niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens en daarom volledig anoniem.
  2. NS gaat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving zorgvuldig met de persoonsgegevens van deelnemers om. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens en de rechten van deelnemers is na te lezen in het Privacystatement van NS (www.ns.nl/privacy).
  3. Bij het melden van een klacht of vraag via de Lekker Onderweg app vervalt de anonimiteit door het gebruik van het e-mailadres van de appgebruiker. Het e-mailadres van de appgebruiker wordt door NS enkel gebruikt voor een terugkoppeling op de klacht of gestelde vraag en zal voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. Bij het achterlaten van een klacht of vraag geeft de appgebruiker toestemming voor het gebruik van het e-mailadres om in contact te komen met de appgebruiker. E-mailadressen die door middel van het reactiesysteem in de Lekker Onderweg App verstuurd worden, worden niet langer dan een half jaar bewaard. Als er geen gebruik gemaakt wordt van het reactiesysteem blijft de Lekker Onderweg App volledig anoniem.

   

  Wijziging Actie en actievoorwaarden

   

  1. NS heeft het recht de Actie en/of deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie naar eigen inzicht en zonder opgave van reden te wijzigen, dan wel deze actie te staken of te beëindigen, zonder dat NS daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden.
  2. Informatie over of aanpassingen van de Actie en/of deze actievoorwaarden zal door NS op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt. Bij beëindiging van de Actie wordt dit tijdig gecommuniceerd in de Lekker Onderweg App, zodat deelnemers de kans krijgen om de spaarkaart binnen een door NS daartoe aangegeven periode vol te maken en te verzilveren.

   

  Toepasselijk recht

   

  1. Op de Actie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen voortvloeiende of verband houdend met de Actie en/of deze actievoorwaarden zullen uitsluitend aan een bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

  Laatst bijgewerkt op 7-2-2023